FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Filter:

Klicka på rubriken för respektive plats för att visa mer info, karta och väganvisningar.

Ånnebosjön

         


Örebro Sverige

Bad, raststuga, grillplats, camping & rullstolsanpassad skogsslinga

Bara 22 km från Örebro ligger Ånnaboda friluftsområde. Badet som är beläget i sjön Södra Ånnabosjön har både bryggor, sandstrand och toalett.

Runt badplatsen finns en rullstolsanpassad skogsslinga på 2,5 km. Här finns raststuga och grillplats. I närheten av badet finns en campingplats samt servering.

Kvismaren

      
Örebro Närke Sweden

Kvismaren utanför Örebro, vilket fantastiskt naturreservat!

Citat från http://www.kvismaren.org :

"Mellan Östra och Västra Kvismaren ligger Öby kulle, som är centralpunkt i naturreservatet Kvismaren. Från toppen av Öby kulle har man god överblick över stora delar av reservatet. Här finns också parkeringsplats, informationstavla, rastbord och toaletter. Varje helg under våren är Öbystugan öppen. Här kan du få information om reservatet och fågelstationen, eller köpa böcker, vykort, litografier m.m. ur fågelstationens sortiment.

Rysjön ligger väster om Öby kulle. Här finns en plattform som är lätt att ta sig upp på även för rörelsehindrade, och ett stort fågeltorn där man får utsikt över Rysjöns alla doppingar, änder och vadare. I Rysjön finns också ett gömsle där man under vårarna praktiskt taget kan besöka fåglarna i deras barnkammare.

Västra och Östra Fågelsjön ligger öster om Öby kulle. Det går att följa en stig från Öby kulle till Åslaholmen, som utgör gräns mellan Västra och Östra Fågelsjön. Stigen passerar också en utsiktsplattform på Västra Fågelsjöns norra sida.

Betade strandängar och madmarker hittar du bland annat vid Fiskinge, Hammar och Killingen. Här övernattar stora mängder tranor och gäss under septermber och oktober. De grunda områdena är också viktiga rastplatser för olika vadare under flyttningen.

Naturreservatet Sörön är en betad lövskog. Under våren täcks marken av stora mängder blåsippor och vitsippor. En mängd fåglar häckar också i reservatet, bl.a. härmsångare och ortolansparv. Söröns hassellundar och mäktiga ekar är väl värda ett besök!"

Ytterligare länkar:
Wikipedia
Infoblad i PDF-format
Örebro kommun om Kvismaren
Länsstyrelsen om Kvismaren

Bilder: Billy Lindblom

Kilsbergsstugan

          
Tomasbo Närke Sweden

Ett av de tre torp som tidigare funnits vid Tomasboda finns fortfarande. Den gamla torpstugan har ända sedan slutet av 1920-talet disponerats av föreningen Kilsbergsstugan och hållits öppen som raststuga främst under skidsäsongerna. Kilsbergsstugan representerar den gamla tradition friluftlivet i Kilsbergen har med långfärdsåkning på skidor och vandringar.

\"Träskulptur\"Kilsbergsstugan i Tomasboda ca 3 km söder Blankhult är öppen för allmänheten som raststuga med enklare servering på söndagar under säsongen (nov-mars) kl 10 00 - 15 00.

Vid stugan finns bl a en skulpturpark.

PDF & karta om denna del av Bergslagsleden

Free Joomla! template by Age Themes